Studio KINSHICHO

The Prime 6F, Kinshicho-SEIBU, 4-27-14, Koutoubashi, Sumida-ku, Tokyo
TEL.03-3846-0258