Konika Plaza Sapporo

Sapporo Factory Renga-kan 3F, Higashi 4, Kita 2-jou, Chuo-ku, Sapporo-shi
TEL.011-207-4560 10:00-19:00