Studio Ebisu

1-9-2, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo
TEL.03-3444-5522 10:00-19:00