Gallery Asteion

2-26-9-1F, Honcho, Kichijoji, Musashino-shi, Tokyo
TEL.0422-20-0028 11:00-20:00 (Closed on Wednesdays)