Shinjuku Nikon Salon

Tokyo L-Tower 28F, 1-6-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
TEL.03-3344-0565 10:00-19:00 (Open every day)