Konica Plaza Shinjuku

Shinjuku Takano Bldg. 4F, 3-26-11, Shinjuku, Shinju-ku, Tokyo
TEL.03-3225-5001 10:30-19:00 (Open every day)