Shinjuku Cannon Salon

hinjuku Dai-ichi Seimei Bldg., 2-7-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
TEL.03-3348-2121 9:00-17:30 (9:00-16:00 on the last day) (Open throughout the exhibition period)