Gallery 1, 2

Shinjuku Park Tower 1F, 3-7-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
TEL.03-5322-6633 10:00-18:00 (Closed on Wednesday)