Nishi-Shinjuku Gallery

7-12-1-3F, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
TEL.03-3368-4714 11:00-19:00