Shinjuku Kumin Gallery

2-11-4, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
TEL.03-3348-6277 10:00-18:00